Anmeldelse: Lokalhistorisk årbog fra Langå lokalhistoriske forening

Af , 24. februar 2013
Bredgade i Langå fra starten af 1900-tallet som grusvej. T.v. ses Langå Kro bygget 1898.

Dette foto pryder 2012-årbogens forsiden. Det er Bredgade i Langå som grusvej med vandtårnet i baggrunden. Fra starten af 1900-tallet. Til venstre ses Langå Hotel, bygget 1898.

Siden 1970 har Langå Lokalhistoriske Forening udgivet Lokalhistorisk Årbog med historier fra et geografisk område, som dækker den gamle Langå kommune. Dvs. med historier fra Langå by, Stevnstrup, Laurbjerg og flere små landsbyer i omegnen.

Årbogen udkommer hvert år i december i nogle få hundrede eksemplarer. Den kan købes på lokalarkivet eller i Langå boghandel. Lokalarkivet drives af frivillige og ulønnede i Kulturhuset i Langå.

Artikel fra Illustreret Tidende i 1893 om Langå

 

Årbogen 2012 starter med et genoptryk af en artikel “Langaa og omegn” fra Illustreret Tidende” fra 5.11.1893. Det er sjovt at læse, hvordan skrivestilen var dengang. Der står bl.a.:

Næsten enhver Jyllandsfarer har været i Langaa. Det er nemlig “det Sted, hvor Togene støde sammen, eller hvor man kommer i et forkert Tog”. Men de flestes Besøg i Langaa indskrænker sig til en forvirret Visit i Ventesalen, hvor man faar sig en Bajer. Og saa farer man ud igen paa Perronen, hvor den stedse velvillige Stationsforstander viser en til den ene Side, en anden til den anden, og naar man saa endelig har fundet sin Plads i Kupeen og tændt sin Cigar, er Langaa gledet os forbi. Og dog er netop her et af Jyllands smukkeste Punkter, et Sted, hvor lynggroede Bakker og Agerjord veksler, hvor Gudenaaen risler friest paa hele sin lange Fart. (…)
Til venstre have vi den store Jærnbanestation med det indviklede, spejlblanke Net af Skinner, og bag ved den, langt i Baggrunden vinker Herregaarden Løjstrups Skove med deres bløde og brede Bøgekroner; allerlængst ude i den blaanende Taage ligger Randers By med rygende Skorstene og mangefarvede Tage. (…)
Her bekræfter det sig atter, at Jylland er de vide Udsigters Land. Langt, langt ud over Marker og Moser og Skove naar vort Øje, og ovre i det blaanede fjerne fortaber Landskabet sig atter i Lyngbakker og Enge, indtil endelig den blaa Himmel smelter sammen med Markerne ude i den fjerne Horisont. (…) og rundt om ligge Skove og Skrænter i hemmelighedsfuldt Mørke og imponerende Tavshed. (Citeret fra Illustreret Tidende, Årgang 5, Nr.6. 5/11-1893. “Langaa og Omegn” af Knud Bokkenheuser.)

Jeg lærer meget nyt om Langås historie

Inga Holting har skrevet den mest interessante artikel i årbogen 2012 om “Langå – dengang og nu”, hvor jeg lærer mange nye detaljer om Langås historie. F.eks. at den flotte bygning med det gamle posthus ved stationen er fra ca. 1910. Desuden var Langå den første  knudepunktstation overhovedet i Danmark, fordi togene både mellem Aarhus og Randers samt Aarhus og Viborg, allerede fra 1863 kørte via Langå. Desuden fortæller hun, at sprængstoffet til bombningen af broerne i Langå i 1943, blev hentet af Hvidsten-gruppen ved nedkastningen fra de engelske fly. Og endelig er det nyt for mig, at der engang var to restauranter i bygningen på Langå station, i dag er der jo ikke engang en kiosk eller kaffeautomat på stationen. Inga Holting skriver i mange af årbøgerne med en fængslende fortælle- og formidlingsevne.

Min samlede vurdering af årbogen 2012

I årbogen 2012 er der også andre spændende artikler om et frilufts-svømmebassin i Gudenåen ved Skovlyst i Langå by fra 1936-1951, samt om de to karakteristiske bygninger “blokkerne på Villavej”.

 

Desuden er der en spændende, men også lidt kort artikel om, at det er 150 år siden, at jernbanen kom til Langå. Jeg synes, at artiklen er lidt kort i betragtning af, at det er et stort jubilæumsår for jernbanen i Langå. Og savner derfor lidt mere om jernbanen i årbogen 2012.

Her Langå station i 1912 – 50 år efter starten. Jeg savner mere om jernbanens 150 år i årbogen 2012.

Til sidst i årbogen er der en lang liste med overskrifter fra avisartikler om, hvad der er sket i Langå og omegn i perioden fra efteråret 2011 til efteråret 2012. Der en god ide med en sådan liste over aktuelle begivenheder, men efter min mening er den også alt for lang og uoverskuelig med seks sider. Og mange af overskrifterne er for intetsigende. Måske skulle der sorteres i listen, så  kun de vigtigste begivenheder beskrives på et par sider.

Men alt i alt er det en spændende årbog med en god afveksling mellem tekst og billedmateriale. Jeg kan varmt anbefale alle historie-interesserede at købe årbogen på arkivet. Man kan dog også låne årbøgerne på Langå bibliotek.

Relevante links:

Langå Lokalarkiv

Illustreret Tidende – her kan du læse historiske artikler om bl.a. Langå – bemærk dog at du skal downloade et DjVu plug-in til din browser fra hjælp-siden først.

Historiske postkort fra Langå

Flere historiske fotos fra museum i Langå

Mere om Langås historie på Langaa-guiden.dk

————————–

Del denne side - på forhånd tak:

Én reaktion på “Anmeldelse: Lokalhistorisk årbog fra Langå lokalhistoriske forening”

  1. Hej Martin. Tak for din anmeldelse af årbogen 2012,som vi er glade for, men lige et lille hjertesuk, listen bag i bogen, er en vejviser der henviser til vores avisartikler, som er klippet ud og opbevares i store ringbind, som forefindes i læsesalen, hvor vores brugere netop via årbogen kan finde netop den mappe hvor artiklen findes.
    Mvh. Lisbeth (lokalhistorisk forening)
    ps. Jeg vil gerne invitere dig op på arkivet så du kan se meningen med listen.

Skriv et svar