Historie

De vigtigste begivenheder i Langå´s historie

Første gang Langå nævnes i historiske kilder er fra 1345 som “Langhgu”, som kan betyde lang og -høj eller lang ø. Den gamle Langå landsby lå mellem Gudenåen og formentlig et ekstra vandløb på daværende tidspunkt, hvor Langå Sø i dag ligger.

Indtil 1800-tallet hørte gårdene i Langå’s ældste del, Gl. Langå, til hovedgården Ulstrup slot.

I løbet af 1800-tallet blev der bygget flere broer over Gudenåen, og i 1862 åbnede jernbanen Århus-Randers, i 1863, Langå-Viborg-banen. Og i 1908 Langå-Bramming-banen. 

Langå årbog

Lokalhistorisk forening udgiver hvert år nogle gode årbøger om Langå og omegns historie, som kan købes i lokalarkivet i Kulturhuset.

Langå blev derved et stort trafik-knudepunkt for Jyllands jernbaner og Langå beskrevet som ”Jyllands Kæmpestationsby”

Langå Station var blevet bygget ca. 1 km fra den oprindelige landsby Gl. Langå med Langå kirke, men i løbet af 1900-tallet voksede Gl. Langå sammen med Langå stationsby.

Med jernbanen kom også industrialiseringen til Langå og der blev bygget flere broer over Gudenåen. Og indbyggertallet voksede. I 1801 var der kun registreret 315 indbyggere, som i 1901 var steget til 933 mennesker. I 1930 var der 2023 indbyggere i Langå. Se Langå bys indbyggertal historisk set her

I 1914 blev den store Langå skole bygget i Bredgade i det nuværende Langå Kulturhus.

Under 2.verdenskrig forsinkede den danske modstandsbevægelse den tyske værnemagts forsyningslinier ved at sprænge jernbanebroen over Gudenå i luften i 1943.

I 1970 blev Langå kommune dannet og fik til huse i skolebygningen på Bredgade, og skolen flyttede ned på Gydevej.  I 1977 blev Langå Hallen bygget ved siden af udendørs svømmebad fra starten af 1970´erne og tæt ved Langå skole.

I de sidste årtier har Langå været præget af en butiksdød, især handelsgaden Bredgade. Men der er dog stadig to supermarkeder i byen og en række butikker tilbage. Sammenlagt har byen dog udviklet sig fra at være en udpræget handelsby til en udpræget boligby, hvor mange langågensere i dag pendler til arbejde i Randers eller Århus. Men som by har Langå stadig mange faciliteter, som gør den attraktiv at bosætte sig i: Gode idræts-faciliteter, 30 min. i tog til Aarhus, store natur-områder, en stor skole, tre børnehaver, et bibliotek, et stort kulturhus, m.m.

Langå by var indtil 2007 centrum for Langå Kommune, men byen hører nu under Randers kommune.

Relevante links

Se Langå bys indbyggertal historisk set her

Historiske billeder af Langå – fra museum i Langå – klik her (eksternt link)

Historiske postkort fra Langå (fra Laurbjerg.dk)

Langå lokalarkiv

Museum i Langå

Langå – landsbyregistrering

Om Langås historie beskrevet på Langå Sparekasses hjemmeside

——————————————————————

Del denne side - på forhånd tak: